top of page

GMD


Een globaal medisch dossier (GMD) is een gedetailleerd individueel dossier dat door uw huisartsenpraktijk wordt

bijgehouden en waarin al uw belangrijke informatie en medische gegevens samengebundeld zijn.

Dit is volledig gratis.

 

Uw huisarts heeft een volledig overzicht van uw gezondheidstoestand en alle medische informatie.

Uw huisarts kan u gericht doorverwijzen voor gespecialiseerde medische hulp.

Onnodige onderzoeken en dubbele behandelingen kunnen vermeden worden.


Een GMD beperkt het bedrag van het persoonlijk aandeel dat u moet betalen voor een raadpleging van uw huisarts,

in zijn kabinet:
– tot €1 voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming
– tot €4 voor de patiënten die geen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.

Heb ik een medisch dossier en/of hoe vraagt u een globaal medisch dossier aan?

Christopher of één van de artsen kan nagaan of dat uw GMD in orde is. 

Tarieven

Consultatie vóór 18u - € 27

Consultatie na 18u - € 31,50

Huisbezoek - € 40

Consultatie weekend - € 40

Huisbezoek na 18u - € 52

Huisbezoek weekend - € 60

 

Opleg (remgeld) met medisch dossier  

Vragen over jouw medisch dossier? Vraag dit na bij Christopher of aan één van de artsen

Indien U recht hebt van de derdebetalingsregel, hoeft u enkel het remgeld te betalen. 

attesten

Attesten zijn het gemakkelijkst in te vullen in uw aanwezigheid, 

daarom zullen we bij sommige attesten vragen om een afspraak te maken.

bottom of page